Gebruiksvoorwaarden van de site, privacybeleid en beleid voor cookiebeheer

Immo Arto privacy statement


De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, kunnen worden opgenomen in de bestanden van Immo Arto. Deze gegevens kunnen door Immo Arto verwerkt worden in het kader van klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes in verband met onze producten en diensten. De persoonsgegevens worden niet medegedeeld aan derden. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit meedelen per e-mail (immo.arto@pandora.be) of per brief (Immo Arto, Graaf van Vlaanderenplein 10, 9000 Gent).

Immo Arto Disclaimer


De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Immo Arto en haar informatie-aanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook, die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch voor de indirecte of directe schade die uit deze beslissing of handeling zou zijn ontstaan, ook al zouden deze gebaseerd zijn op fouten of vergissingen in de site.
De opgenomen advertenties houden geen aanbod in, maar een oproep tot aanbiedingen, waarbij het de verkoper vrijstaat om biedingen zelfs niet gemotiveerd af te wijzen.